Copia de Cartell Consejo Escolar

Eleccions a Consell Escolar

Carta a la comunitat educativa

Cada dos anys se celebren les eleccions en consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

Els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d'organització de la jornada escolar; el Pla d'actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per a contribuir a la millora de la qualitat de l'educació.

Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d'oportunitats per a l'alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

QUÉ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació en el control i gestió del centre dels distints sectors que constituïxen la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal d'administració i serveis, directiva i administració local.

CONSELL ESCOLAR DEL NOSTRE CENTRE
ATRIBUCIONS