PROVES DE CERTIFICACIÓ 2024

Informació important sobre les Proves PUC

La Prova Unificada de Certificació (PUC) mesura el nivell de competència comunicativa de l’aspirant en l’idioma i nivell seleccionat. Mitjançant la prova PUC es poden certificar els nivells B1, B2, C1 i C2 segons el Marc Europeu de Referència de Llengües. Els certificats que s’obtenen tenen validesa en tot el territori nacional.

Es convoquen cada any i una vegada feta la inscripció a finals de FEBRER disposes de dues convocatòries per a superar la prova: juny i setembre.

Qui es pot presentar a una prova PUC en la nostra escola?

Qualsevol persona que ho desitge i no estiga matriculada a l’EOI, pot presentar-se en condició d’alumnat lliure i haurà de pagar la taxa corresponent. És requisit per poder presentar-se ser major de 16 anys o complir 16 anys en l’any natural de la prova

Es pot presentar tant l’alumnat oficial de la nostra escola matriculat en els segons cursos de B1, B2, C1 i C2 com l’ alumnat de l’eoivirtual.com en condició d’alumnat oficial. .

L’alumnat oficial de la nostra escola que desitge presentar-se a un nivell superior de qual està matriculat o a un idioma diferent ho haurà de fer en condició d’alumnat lliure i haurà de pagar la taxa corresponent. La inscripció a una prova inclou les dues convocatòries (juny i setembre) i per tant no cal fer cap tràmit posterior.

De quins idiomes i nivells puc examinar-me a l’EOI La Vall d’Albaida (Ontinyent)?

A la nostra escola pots examinar-te d’anglés B1, B2, C1 i C2; de Valencià C1 i C2; de Francés i Alemany de nivell B1. Recorda buscar-nos al desplegable com a EOI La Vall d’Albaida-Empar Granell.

En què consisteix una PUC?

La prova consta de 5 parts:

  • Comprensió oral
  • Producció oral
  • Comprensió escrita
  • Producció escrita
  • Mediació oral i escrita

Les parts escrites tenen lloc el mateix dia. Les parts orals (producció oral i mediació oral) es realitzen en un dia diferent i cal estar atents a la convocatòria que es publicarà al mes de maig.

Com puc aprovar la prova PUC en la convocatòria ordinària?

Per a aprovar la prova de certificació has d’obtindre:

  • una nota no inferior a un 5 en cadascuna de les cinc parts
  • una mitjana de les notas obtingudes en cada part no inferior a un 6.5

La part de la mediació consta d’una part oral i d’una part escrita. Cada part té un valor del 50% de la nota final de la part de mediació.

Com aprovar la prova PUC en la convocatòria extraordinària?

Si no vas aprovar la PUC en la convocatòria ordinària o no et vas presentar a alguna o a cap part, pots presentar-te a les següent parts en la convocatòria extraordinària sense necessitat de fer cap inscripció :

  • Si vas obtindre una nota inferior a un 5 en una part o si no et vas presentar en la convocatòria ordinària a aquesta part, t’has de presentar a aquesta part.
  • Si vas obtindre una nota no inferior a un 5 però inferior a un 6.5 en una part, et pots presentar a aquesta part de manera voluntària per a pujar la mitjana global.
  • Si vas obtindre una nota superior a un 6.5 en una part, no et pots tornar a presentar a aquesta part.

En tots els casos, sempre compta l’última nota obtinguda encara que siga inferior a l’obtinguda anteriorment. És a dir, si et presentes en la convocatòria extraordinària a una part on vas obtindre una nota entre un 5 i un 6.5 en la convocatòria ordinària, compta l’última nota encara que siga inferior.

IMPORTANT: La nota de la part de mediació és la suma dels resultats obtinguts en les proves de mediació escrita i mediació oral. Com cadascuna de les parts té un valor del 50%, és altament recomanable presentar-se a les dues proves, ja que, en cas de realitzar solament una de les parts, la nota màxima que es podria obtindre seria un 5 sobre 10. No es guarden notes parcials.