Equivalència de titulacions

Si no vols començar de zero i tens un certificat d’alguna entitat reconeguda per la Conselleria d’Educació, podràs matricular-te directament al curs immediatament superior al nivell del certificat que pots acreditar. Consulta ACÍ el llistat de certificats admesos i el curs a què et pots matricular.

Si vas estudiar en una Escola Oficial d’Idiomes amb un pla d’estudis anterior, i vols continuar els teus estudis, comprova a quin curs actual corresponen els estudis que ja tens fets.