FORMALITZA LA MATRÍCULA FINS EL 22 DE JULIOL (Si has aconseguit una vacant el dia 10 en l’admissió)

Segueix els PASSOS 1, 2 i 3 per formalitzar matrícula telemàticament o presencialment

1. Comprova l’adjudicació i fes el pagament de les taxes des de la secretaria digital

Comprova l’adjudicació i fes el pagament des de la secretaria digital (enllaç). Abans de fer el pagament, assegura’t que compleixes els requisits d’accés (enllaç), comprova les taxes (enllaç) i les bonificacions per família nombrosa, discapacitat, violència de gènere, etc. Tin en compte que l’alumnat nou que mai ha estudiat o s’ha examinat a una EOI, haurà de pagar només una vegada, a banda de la matrícula del curs, l’apertura d’expedient (25,98€) (enllaç a taxes). L’alumnat que repetix curs haurà de seleccionar taxa de repetició. Mira este vídeo tutorial d’ajuda per pagar la taxa i formalitzar.

2. Prepara la documentació

Alumnat Nou

No has estat matriculat ni has fet una prova PUC en la nostra EOI en el curs 23/24

  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Justificant de pagament de la taxa i model 046
  • Certificat acadèmic de notes d’una altra EOI (només si vas ser alumne abans del 2019), certificat acreditatiu del nivell d’idioma (si s’accedeix a un curs superior a primer 1A2 o no s’accedeix per prova de nivell)
  • Si escau: Fotocòpia del justificant de la bonificació de la taxa (discapacitat, carnet de família nombrosa, monoparental,etc), Autorització d’alumnat menor, sol·licitud d’adaptació en cas de necessitar-la.

Alumnat Oficial matriculat en el curs 23/24

Alumnat PIALP

Només si has obtingut una vacant en l’EOI La Vall d’Albaida-Empar Granell

  • Justificant de la sol·licitud telemàtica d’admissió (grup i horari seleccionat)
  • Fotocòpia del DNI o NIE (només alumnat NOU).
  • Justificant de la sol·licitud presentada en OVIDOC
  • Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell d’idioma. (Excepte si s’accedeix per prova de nivell o a 1A2 o has sigut alumne de l’EOI després del 2019).
  • Si escau: Sol·licitud d’adaptació en cas de necessitar-la.

3. Formalitza la matrícula de manera presencial o telemàtica

Presencialment: En la nostra secretaria en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00h

IMPORTANT: Necessitaràs portar la documentació necessària (en paper o en format digital) i la targeta bancària per fer el pagament si no l’has pogut fer a casa.

Telemàticament en la secretaria digital: Continua llegint

FORMALITZACIÓ TELEMÀTICA DEL 10 AL 22 DE JULIOL ⬇️

Entra a la secretaria digital per fer el pagament. Descarrega el justificant de pagament. Guarda en una carpeta a l’ordinador tota la documentació digital en format pdf o jpeg. A continuació punxa el botó “gestionar matrícula telemàtica” i puja la documentació requerida. Mira el manual per seguir tots els passos. Quan la secretaria revise tota la documentació et generarem la contrasenya de la web família i t’enviarem el teu resguard de matrícula. Ja estaràs correctament matriculat/matriculada.