Professors i horaris d’atenció – Curs 2022-23

PROFESSORGRUPSATENCIÓ  A l’ALUMNAT
***Sense accés en mestre a casa