Cor del Conservatori


Es crearà el Cor de veus blanques del Conservatori el curs que ve.
Els assajos seran els dimecres de 17.30 a 19.30 h.

Requisits

 • Estar matriculat el curs que ve a 3r, 4t d’elemental o a qualsevol curs de professional (de qualsevol especialitat).
 • Tenir la veu blanca (xiquetes o xiques i xiquets amb la veu sense canviar).
 • Tindre un mínim d’afinació.

Proves

Juny:
dimecres 12, de 15:30 a 18:30, aula 106 de Velluters
dimarts 18, de 16 a 17, aula 105 de Velluters
dimecres 19, de 15:30 a 16:30, aula 106 de Velluters


S’haurà de cantar una cançó triada per l’alumnat i es farà un exercici de vocalització guiat per les professores.
El llistat amb els components definitius es publicarà el 19 de juny amb les instruccions de matriculació pel curs vinent.

Alumnes admesos al Cor del CPMV 2024-25

Convalidacions

Els estudiants interessats i admesos poden assistir a aquestes asignatures assistint a aquest cor:

 • Alumnes de 1r o 2n de Conjunt de Cant.
 • Alumnes de 5è o 6è de l’optativa de Complement Coral.
 • Alumnes de 3r o 4t d’EEPP de Cor.
 • Alumnes de 3r o 4t d’EEEE de Cor.


Per a consultes mes concretes podeu adreçar-vos a les professores:

 • Maria Tamarit: m.tamaritsales@edu.gva.es
 • Celia Máñez: c.manez@edu.gva.es

Proves d’accés Ensenyaments Elementals

Resultats provisionals. Reclamacions fins a l’11 de juliol

-Ingrés a 1r: Coeficient corrector. Resultats.

Accés a 2n, 3er i 4t

Llistat definitiu d’aspirants. Els aspirants indicats al camp d’observacions han de remetre la documentació o sol·licitar autorització per raó d’edat.

Comisions d’avaluació: Ingrés 1er EE. Accés a 2n, 3er o 4t d’EE.

Calendari

Convalidacions

Convalidacions Música. Preguntes freqüents

Convalidacions d’assignatures d’ensenyances professionals de Música i Dansa amb matèries del Batxillerat

Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació Física han de tindre la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

Dins de les seues competències, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprovarà la corresponent normativa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, una vegada estiga publicat aquest projecte de reial decret.

Continguts i criteris d’evaluació de les Proves d’Ingrés i Accés

Continguts i criteris d’evaluació Proves d’Ingrés i Accés EEEE

Instruccions Prova d’Ingrés a 1r de l’Ensenyaments Elementals. Model.

L. MusicalAccés a 2n, 3r i 4t dels Ensenyaments elementals

Protocol Proves accés 2n, 3r, 4t EEEE (valcastModels

Arpa. Exemples lectura a 1a vista

Clarinet. Exemples lectura a 1a vista

Clau. Exemples de lectura a 1a vista

Contrabaix. Exemples lectura a 1a vista

Fagot. Exemples lectura a 1a vista

Flauta de Bec. Exemples lectura a 1a vista

Flauta Travessera. Exemples lectura a 1a vista

Guitarra. Exemples lectura a 1a vista.

Oboé. Exemples lectura a 1a vista

Percussió. Exemples lectura a 1a vista.

Piano. Exemples lectura a 1a vista

Saxofon. Exemples lectura a 1a vista

Trombó. Exemples lectura a 1a vista

Trompa. Exemples lectura a 1a vista

Trompeta.  Exemples lectura a 1a vista

Tuba. Exemples lectura a 1a vista

Viola. Exemples lectura a 1a vista

Violí. Exemples lectura a 1a vista

Violoncel. Exemples lectura a 1a vista

Continguts i criteris d’evaluació proves d’ingrés i accés EEPP

Acompanyament (Piano, Clau, Òrgan,Guitarra,Guitarra elèctrica)

Alemany

Anàlisi. Accés a 6ºEP. Exemple orientatiu d’exercici.

Harmonia. Model accés a 4t.  Model accés a 5é.

Arpa. Exemples lectura a 1a vista

Baix elèctric Exemples lectura 1a vista

Cant

Clarinete. Exemples lectura a 1a vista

Clau.  Exemples lectura a 1a vista

Contrabaix. Exemples lectura a 1a vista

Fagot. Exemples lectura a 1a vista

Flauta de Bec. Exemples lectura a 1a vista

Flauta Travessera. Exemples lectura a 1a vista

Francés

Guitarra. Exemples orientatius de lectures a 1a vista

Guitarra elèctrica Exemples 1a vista

Història de la Música. Exemples orientatius d’exercicis.

Italià

Llenguatge Musical. Aceso a 1r, 2n i 3r.  Models

Oboé. Exemples lectura a 1a vista

Orgue. Exemples lectura a 1a vista

Percussió. Exemples lectura a 1a vista

Piano. Exemples lectura a 1a vista

Piano Complementari. Accés a 3r, 4t i 5é d’EP.

Exemples lectura a 1a vista

Saxofon. Exemples lectura a 1a vista

Trombó. Exemples lectura a 1a vista

Trompa.  Exemples lectura a 1a vista

Trompeta. Exemples lectura a 1a vista

Tuba. Exemples lectura a 1a vista

Viola. Exemples lectura a 1a vista

Violí.  Exemples lectura a 1a vista

Violoncel.  Exemples lectura a 1a vista

Pianista acompanyant

De manera opcional, els aspirants podran portar pianista o base acompanyant, però en qualsevol dels casos, seran ells els qui aportin els dispositius i materials necessaris. El centre no es responsabilitza de possibles problemes de funcionament dels mateixos.

Premis elementals

Tribunals

Bases promoció 2023/24

Model sol·licitud

Calendari

Llistat provisional d’aspirants

 • La presentació de les partitures es realitzarà enviant-les en pdf a través del següent formulari: Enviament de partitures per a Premis Elementals. Es recomana utilitzar un pdf per a cada obra i reduir-lo. A través de qualsevol pàgina disponible per a això (ilovepdf, smallpdf, etc,) es poden unir les pàgines, convertir a pdf o comprimir-ho.
 • Entrada lliure fins a completar aforament.

Obtenció directa del certificat de Ensenyaments Elementals de Música

 • Els aspirants hauran de portar els seus propis materials originals. Les còpies enviades són per a l'ús de tribunal.
 • La normativa indica que les obres amb acompanyament pianístic hauran de ser interpretades amb acompanyant, que haurà d'aportar l'aspirant.
 • Ponderació: la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 2 proves.

Calendari

Continguts i llistat orientatiu d'obres

Enviament de partitures per a l'obtenció del Certificat de EEEE

Accés amb edat superior a l’ordinària

Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i
de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural
d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

L’accés amb edats superiors a les ordinàries requereix de l’autorització del Consell Escolar.

Calendari

Llistat d’autoritzats

Avaluació anticipada per PAU o Proves d’Accés a conservatoris superiors

Sol·licitud per acollir-se al calendari d’exàmens avançat

D’acord amb el que estableixen les instruccions d’inici de curs (RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional) l’alumnat que es presente a les proves d’accés a la Universitat així com a les proves d’accés als estudis superiors dels ensenyaments artístics de Música podrà acollir-se a la convocatòria avançada prevista.

Convocatòria ordinària

Aquell alumnat d’EP que necessite la superació de les assignatures del Conservatori per presentar-se a la PAU del mes de juny o a les proves d’accés als estudis superiors de música i que, per això, necessite ser avaluat en la convocatòria ordinària d’avaluació avançada (entre el 22 d’abril i el 3 de maig de 2024) ho haurà de sol·licitar mitjançant el següent enllaç:

Sol·licitud d’aplicació calendari PAU 2024

Data límit de sol·licitud 9 d’abril de 2024.

Publicació del llistat de sol·licitants: 11 d’abril de 2024. Llistat

Convocatòria extraordinària

Aquell alumnat d’EP que necessite la superació de les assignatures del Conservatori per presentar-se a la PAU del mes de juliol i que, per això, necessite ser avaluat en la convocatòria extraordinària avançada (10 de juny) ho haurà de sol·licitar mitjançant el següent enllaç:

Sol·licitud d’aplicació calendari PAU 2024

Data límit de sol·licitud 3 de juny de 2024.

Publicació del llistat de sol·licitants: 5 de juny de 2024. No hi ha sol·licitants.

Ingrés i accés amb edat inferior a l’ordinària

Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i
de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

L’accés amb edat inferior a l’ordinària requereix l’autorització del Consell Escolar.

Accés amb edat inferior a l’ordinària. Curs 2024/2025

Enllaç al procediment