Certificats

La sol·licitud de certificats serà telemàtica (mitjançant enviament d'un correu a secretaria@cpmvalencia.com).

S'identificarà la fi desitjada i el conservatori de procedència de l'alumne/a en el cas de procedir d'un centre adscrit.

Necessàriament haurà d'annexar-se el model 046 per a la liquidació de taxes amb el justificant del pagament o el document acreditatiu d'exoneració de taxa.

Rebut el mail amb la documentació la Secretaria iniciarà els tràmits de certificació i després d'uns dies rebrà el certificat en el seu correu electrònic.