Proves d’accés/ingrés

Una altra informació

Ingrés i accés- preguntes més freqüents

Enllaç a Conselleria

Pianista acompanyant

De manera opcional, els aspirants podran portar pianista o base acompanyant, però en qualsevol dels casos, seran ells els qui aporten els dispositius i materials necessaris. El centre no es responsabilitza de possibles problemes de funcionament.

Partitures

Deberá actuarse d’acord amb la normativa vigent.

Les partitures es remetran al següent enllaç fins dos dies abans de la prova.

Recepció dels aspirants

La crida s’efectuarà 15 minuts abans de la convocatòria a les portes exteriors del centre.
El professor responsable donarà instruccions per a la prova i comprovarà la documentació identificativa dels aspirants (DNI, Passaport, Carnet escolar, Targeta de transport o Llibre de família).

Ingrés als Ensenyaments Elementals

L’ingrés als Ensenyaments Elementals és fa al centre i no per especialitat. Els aspirants són convocats a una prova d’ingrés, que consisteix a fer un test de valoració d’aptituds musicals. No calç tenir coneixements musicals previs. Els aspirants s’ordenen per ordre de puntuació obtinguda i edat. Com que els edats són diferents, s’aplica un índex corrector als resultats.

Normativa que regula l’Accés als Ensenyaments Elementals

Normativa que regula l’Accés als Ensenyaments Professionals