Continguts i criteris d’evaluació de les Proves d’Ingrés i Accés

Continguts i criteris d’evaluació Proves d’Ingrés i Accés EEEE

Instruccions Prova d’Ingrés a 1r de l’Ensenyaments Elementals. Model.

L. MusicalAccés a 2n, 3r i 4t dels Ensenyaments elementals

Protocol Proves accés 2n, 3r, 4t EEEE (valcastModels

Arpa. Exemples lectura a 1a vista

Clarinet. Exemples lectura a 1a vista

Clau. Exemples de lectura a 1a vista

Contrabaix. Exemples lectura a 1a vista

Fagot. Exemples lectura a 1a vista

Flauta de Bec. Exemples lectura a 1a vista

Flauta Travessera. Exemples lectura a 1a vista

Guitarra. Exemples lectura a 1a vista.

Oboé. Exemples lectura a 1a vista

Percussió. Exemples lectura a 1a vista.

Piano. Exemples lectura a 1a vista

Saxofon. Exemples lectura a 1a vista

Trombó. Exemples lectura a 1a vista

Trompa. Exemples lectura a 1a vista

Trompeta.  Exemples lectura a 1a vista

Tuba. Exemples lectura a 1a vista

Viola. Exemples lectura a 1a vista

Violí. Exemples lectura a 1a vista

Violoncel. Exemples lectura a 1a vista

Continguts i criteris d’evaluació proves d’ingrés i accés EEPP

Acompanyament (Piano, Clau, Òrgan,Guitarra,Guitarra elèctrica)

Alemany

Anàlisi. Accés a 6ºEP. Exemple orientatiu d’exercici.

Harmonia. Model accés a 4t.  Model accés a 5é.

Arpa. Exemples lectura a 1a vista

Baix elèctric Exemples lectura 1a vista

Cant

Clarinete. Exemples lectura a 1a vista

Clau.  Exemples lectura a 1a vista

Contrabaix. Exemples lectura a 1a vista

Fagot. Exemples lectura a 1a vista

Flauta de Bec. Exemples lectura a 1a vista

Flauta Travessera. Exemples lectura a 1a vista

Francés

Guitarra. Exemples orientatius de lectures a 1a vista

Guitarra elèctrica Exemples 1a vista

Història de la Música. Exemples orientatius d’exercicis.

Italià

Llenguatge Musical. Aceso a 1r, 2n i 3r.  Models

Oboé. Exemples lectura a 1a vista

Orgue. Exemples lectura a 1a vista

Percussió. Exemples lectura a 1a vista

Piano. Exemples lectura a 1a vista

Piano Complementari. Accés a 3r, 4t i 5é d’EP.

Exemples lectura a 1a vista

Saxofon. Exemples lectura a 1a vista

Trombó. Exemples lectura a 1a vista

Trompa.  Exemples lectura a 1a vista

Trompeta. Exemples lectura a 1a vista

Tuba. Exemples lectura a 1a vista

Viola. Exemples lectura a 1a vista

Violí.  Exemples lectura a 1a vista

Violoncel.  Exemples lectura a 1a vista

Pianista acompanyant

De manera opcional, els aspirants podran portar pianista o base acompanyant, però en qualsevol dels casos, seran ells els qui aportin els dispositius i materials necessaris. El centre no es responsabilitza de possibles problemes de funcionament dels mateixos.