Equip Directiu

Director Andrés Simeó Máñez a.simeo@edu.gva.es
Vicedirector Josep Vicent Giner Reus jv.giner@edu.gva.es
Secretari Juan Miravet Lecha j.miravet@edu.gva.es
Vicesecretaria Ana Mª Peiró Martín am.peiro@edu.gva.es
Direcció de Estudis Belén Valiente Ochoa b.valiente@edu.gva.es
Direcció de Estudis Ricardo Baixauli Ferrer r.baixauli@edu.gva.es
Direcció de Estudis Maribel Argilés Casasús mi.argiles@edu.gva.es
Direcció de Estudis Amparo Fernández Silvestre d.fernandez@edu.gva.es

Comisió de Coordinació Pedagògica

Agrupacions Instrumentals, Arpa i Música Antiga Yolanda Mansergas Carceller
Composició i Instrumentació Mª Jesús Moreno Marqués
Corda Mª Ángeles Toboso Boix
Guitarra, Percusió i Música Moderna Sergio Santes Valera
Llenguatje Musical Fernando Ferrer Martínez
Tecla Miguel Ángel Salvador Donaire
Vent Fusta Miguel Torres Faubel
Viento Metall Jaime Casas Pla
Veu Bruno Henriques

Absències

Formularis per a professors

Justificant d'absència, retràs o incompliment d'horari  (absències aïllades (fins a 3 dies seguits) per malaltia comuna o accident).

Sol·licitud de permís   (sol·licituts de permisos per absències per altres motius, la resolució dels quals corresponga al director del centre)

Sol·licitud telemàtica de llicència per el Director General de Personal de la Conselleria de Educació

Retribuïdes: Llicència per a lassistència a conferències, seminaris, congressos i jornades, llicència per estudis.
No retribuïdes: llicència per interès particular, llicència per beques destudi o investigació, llicència per assistència a cursos de perfeccionament professional, llicència per malaltia de familiars.

Mes informació