Proves d’accés Ensenyaments Elementals

Resultats provisionals. Reclamacions fins a l’11 de juliol

-Ingrés a 1r: Coeficient corrector. Resultats.

Accés a 2n, 3er i 4t

Llistat definitiu d’aspirants. Els aspirants indicats al camp d’observacions han de remetre la documentació o sol·licitar autorització per raó d’edat.

Comisions d’avaluació: Ingrés 1er EE. Accés a 2n, 3er o 4t d’EE.

Calendari