Matrícula curs 2024-25

General

Calendari de matrícula (en construcció)

Llistat definitiu d’alumnat d’ensenyaments elementals amb dia i hora per a matrícula. A finals de juny.

Llistat definitiu d’alumnat d’ensenyaments professionals així com alumnat procedent de les proves d’accés d’ensenyaments professionals amb dia i hora per a matrícula. A finals de juliol

Incidències en matrícula telemática:  matricula@cpmvalencia.com

Instruccions de Matrícula en la aplicació telemática

Taxes, enviament de documents e informació matrícula

Cárrrega lectiva per especialitat ensenyament y curs

Horaris provisionals curs 2024-25 en construcció.

Sol·licitud de reserva de qualificacions per a assignatures ja aprovades

(Els alumnes que repeteixen curs i tenen assignatures ja aprovades que no volen tornar a cursar hauran d’emplenar aquest formulari i marcar a l’aplicació de matrícula aquestes assignatures com a “aprovada amb anterioritat”, encara que al 046 hauran de ser incloses i pagades novament. També és aplicable per a l’assignatura de “piano complementari” d’alumnes de Piano que cursen doble especialitat i, per tant, s’han de matricular d’aquesta assignatura a partir de 2n d’EEPP).

Sol·licituds de canvis(cal enviar-los des del moment en què sorgeixi la necessitat de canvi, ja que s’atendran per ordre d’arribada i segons justificació):

Ensenyaments Elementals

1r i 2n d’EEEE

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Cor (tots)

3r i 4t d’EEEE

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Cor (tots)
 • Conjunt (tots)

Ensenyaments Profesionals

1r d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Conjunt (Baix elèctric, Clavecí, Flauta de Bec, Guitarra elèctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)

2n d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Piano complementari (tots)
 • Conjunt (Baix elèctric, Clavecí, Flauta de Bec, Guitarra elèctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)

3r y 4t d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Harmonia (tots)
 • Piano complementari (tots)
 • M. Cambra (tots, exepte Baix elèctric i Guitarra elèctrica)
  • Llistats M. Cámara Cant
 • Conjunt (Baix eléctric, Guitarra eléctrica)
 • Cor (Baix eléctric, Clavecí, Flauta de Bec, Guitarra eléctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)

5è i 6è d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Análisi (tots)
 • Història de la música (tots)
 • M. Cambra (tots, exepte Baix elèctric i Guitarra elèctrica)
  • Llistats M. Cámara Cant
 • Acompanyament (Baix eléctric, Clavecí, Guitarra eléctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Conjunt (Baix eléctric, Flauta de Bec, Guitarra eléctrica)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)
 • Optatives (tots) En ningún cas es podrá cursar la mateixa optativa en 5è i 6è d’EEPP .