Com a conseqüència de l'actualització de les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per als centres educatius realitzats pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d 'Educació, Cultura i Esport, s'ha elaborat un document conjunt denominat “Pautes de prevenció, higiene i promoció de la salut per als centres educatius en el context del COVID-19. Curs 2022-2023”.

El document citat deixa sense efecte el “Protocolo de protecció i prevenció davant la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per als centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana. Curso 2021-2022”, de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Educació, Cultura i Esport. Per tant, no és necessari que els centres educatius disposin d'un Pla de Contingència.