Organització horària de vesprades

Organització horària de les vesprades

Formulari de les hores d'eixida del centre, exclusivament per a l'alumnat usuari del menjador. Informem que l'alumnat que no siga usuari del menjador, degut a la situació sanitària i les mesures que s'han de prendre, no podrà assistir al centre en l'horari de 15.30 a 17 hores.