Organización horaria de tardes

Organització horària de les vesprades / Organización horaria de las tardes

Formulari de les hores d'eixida del centre, exclusivament per a l'alumnat usuari del menjador. Informem que l'alumnat que no siga usuari del menjador no podrà assistir al centre en l'horari de 15.30 a 17 hores. / Formulario de las horas de salida del centro, exclusivamente para el alumnado usuario del comedor. Informamos que el alumnado que no sea usuario del comedor, debido a la situación sanitaria y las medidas que se tienen que tomar, no podrá asistir al centro en horario de 15:30 a 17 horas.