Aneu a la barra d'eines

Sol·licitud d’admissió CURS ACCÉS A C. FORMATIUS DE GRAU MITJÀ / Solicitud de admisión CURSO ACCESO A C. FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Matrícula Curs Accés a C. Formatius de Grau Mitjà / Matrícula Curso Acceso a C. Formativos de Grado Medio

 • DD slash MM slash YYYY

 • Hidden
 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, Max. file size: 2 MB, Max. files: 2.
  • Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 2 MB.
  • Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, Max. file size: 5 MB.
  • CESSIÓ DE DADES
   De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent: Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol•licitud seran tractades de forma confidencial. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició d'acord amb la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.
   El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València.
   Amb la firma de la sol•licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
   CESIÓN DE DATOS
   De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
   Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la Resolución de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los centros públicos de titularidad de la Generalitat.
   El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con domicilio en Paseo de la Alameda, nº 16, 46010 de València.
   Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.