L’ESCOLA

Foto aèria any 1985

El col·legi Públic Botànic Calduch va ser construït a Vila-real l’any 1983 per atendre les necessitats educatives de la zona nord-oest de la ciutat. En un principi l’escola oferia una sola línia educativa, es a dir, vuit unitats d’Educació Primària i dos aules d’Educació Infantil. Amb el temps, el creixement demogràfic de la zona on es troba el centre va fer  necessària la seua ampliació.

El recinte escolar es situa entre l’avinguda Castelló, el carrer Botànic Calduch, la prolongació del carrer Manuel Sanchis Guarner i el carrer Enric Valor, amb una extensió aproximada de 9.200m2. [Cliqueu per veure el plànol i la fitxa tècnica de l’edifici]

L’estructura del centre consta de sis edificis:

  • Un edifici aulari destinat als dos primers cicles de primària i que també inclou els serveis administratius, despatxos dels càrrecs unipersonals, el despatx de l’AMPA i la consergeria.
  • Un segon edifici amb les aules del tercer cicle de primària i les aules destinades a activitats d’especialitats (música, laboratori, biblioteca, informàtica, educació especial) i recursos. Aquest segon edifici està unit al primer per passadissos coberts.
  • Edifici d’educació infantil: consta de sis aules, amb serveis als que es pot accedir directament des de les aules i altres sales de recursos.
  • Gimnàs cobert situat entre les dos pistes poliesportives.
  • El menjador escolar compta amb cuina pròpia.
  • Casa del conserge.

L’exterior del centre també ha millorat notablement els últims 3 anys, el carrer Botànic Calduch al qual dóna la porta d’accés principal al centre s’ha fet per a vianants en la seua totalitat i el terreny abandonat davant de l’escola s’ha reconvertit en un jardí amb zona de joc. A més de guanyar en seguretat a les eixides i entrades de l’alumnat, el parc s’ha convertit en una zona habitual de joc a les hores d’eixida del centre, servint de punt de trobada i esbarjo per a les famílies, donant major vida al recinte de l’escola.

En quant a la Comunitat educativa, aquesta esta formada per l’alumnat, els pares i mares, els i les mestres, el conserge, el personal de cuina i el de neteja. Actualment el claustre de mestres és molt estable, estant format per 29 mestres: 12 tutors de primària, 8 mestres d’infantil; (6 tutores i, 2 de recolzament), 2 mestres de Pedagogía Terapèutica, 2 mestres d’Educació Física, 1 mestra de Música, 2 mestres d’anglés i un mestre d’Audició i Llenguatge. El centre també compta amb una psicopedagoga, 3 dies per setmana, que pertany a l’SPE-C03 i es comparteix amb altres centres.

El centre compta actualment amb uns 450 alumnes,150 d’ells d’Eduació Infantil i 300 d’Educació Primària.

Avui en dia el centre compta amb 6 unitats d’Educació Infantil i 12 unitats de d’Educació Primària.

Panoràmica infantil

 

La darrera remodelació ha fet que Botànic Calduch siga un centre modern i amb unes instal·lacions molt completes. També les últimes actuacions urbanístiques a l’entorn del col·legi l’han fet completament accessible i amb molts servicis a disposició del barri.

Panoràmica cole i parc


El nom del centre està dedicat Manuel Calduch i Almela, botànic i boticari.
Manuel Calduch i Almela va naixer a Vila-real (Plana Baixa) l´any 1901 i va morir a Castelló de la Plana l´any 1981. [Biografia de Manuel Calduch]