Tràmits

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a realitzar qualsevol consulta o tràmit administratiu haurà d'acudir el/la interessat/a proveït del seu DNI/NIE en vigor o persona autoritzada per escrit per a realitzar la gestió.