Tallers

e4b379d8-83d2-41b5-8eed-0e15aefe0d96

El moment de Tallers és un moment en el qual l’atenció és molt més individualitzada i en el que podem arribar a atendre a tot l’alumnat, ja que hi ha una reducció de ratio en organitzar-nos amb les especialitats o suports dels que disposa el centre.

 

Als tallers:

  • S’aprofundeix amb mig grup en els aspectes més rellevants dels continguts, es presenten materials manipulatius, es treballa la resolució de problemes,
  • Es dota d’estratègies concretes per al desenvolupament del discurs oral i escrit, així com per millorar el raonament lògic-matemàtic.
  • Es treballen tècniques per millorar l’autogestió.
  • S’introdueixen continguts i recursos materials necessaris per posteriors aprenentatges de l’alumnat.