Comissió d’espai exterior

L'espai exterior és un espai més d'aprenentatge.

Les portes de l'aprenentatge s'obrin a l'exterior amb l'objectiu de construir un coneixement global. Per això, es planteja desenvolupar l'ensenyament, tant dintre com fora. Allò ens compromet a tenir un espai exterior cuidat.

Any rere any, la comissió d’espai exterior formada per famílies i mestres organitzem un dia de convivència per enriquir el nostre pati i fent tasques de manteniment.

Suposa una inversió de temps i un esforç amb els quals aconseguim tenir:

  • espais que garanteixen en l'alumnat un desenvolupament motor i una maduració del cervell que facilitarà aprenentatges posteriors,
  • una connexió amb la natura,
  • una responsabil·litat individual i col·lectiva com agents actius amb l'entorn natural.

 

Els espais naturals ens obsequien amb estats de tranquil·litat interior difícil d'aconseguir per altres mitjans.

Heike Freire