Principis de l’escola

"En lugar de preguntarnos qué enseñar a los niños, tenemos que preguntarnos qué podemos aprender de los niños ... Ellos son maestros de la apertura del corazón y la mente", André Stern.

A l'escola ens cuidem amb uns principis bàsics i clars que ens donen seguretat i confiança. Són:

  1. Ens respectem a nosaltres mateixos, als demés i al material.
  2. Ens ajudem fomentant els valors de cooperació, col·laboració i responsabilitat.
  3. Ens escoltem de manera activa, expressant-nos de forma honesta per tal de satisfer la necessitat de les dues parts. En definitiva, propiciem la comunicació no violenta.