Comunitat de Grans

 

 

 

 

 

 

Aquesta comunitat abarca l'edat de 9 als 11/12 anys. Es tracta d'una etapa que acaba i en la qual fan el seu recorregut de vida.