ALTRES PROJECTES

IMOU-TE és una formació per al desenvolupament professional docent mitjançant visites formatives durant el curs escolar 2021-2022, amb l’objectiu de proporcionar als docents actualització en la seua pràctica docent.

LLISTAT DE PROJECTES DE CENTRES AMFITRIONS

El nostre centre educatiu, enguany hem participat com a CENTRE AMFITRIÓ en la convocatòria, rebent a quatre escoles de la Comunitat Valenciana. En aquestes visites hem traslladat la NOSTRA FILOSOFIA i la NOSTRA MANERA DE FER, a més dels PROJECTES que duem a terme com el PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA “UBUNTU: JO SÓC PERQUÈ NOSALTRES SOM. Cap a un projecte d’escola coeducativa, afectivo-sexual integral”.