Eixos de l’escola

"Los niños en nuestra escuela no hacen lo que quieren, sino que quieren lo que hacen", María Montessori.

e2ce3d17-1ecd-44d2-90c9-6f72ec84f54f

Des de la nostra escola apostem per una educació basada en el desenvolupament integral de la persona, en l’Educació viva, en el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples de Gardner i en el desenvolupament del propi coneixement del seu cos i de la seua persona, per ser persones connectades amb la seua essència i el seu propòsit de vida.

Volem continuar creant una escola on tots els agents tinguin cabuda: nenes i nens, famílies i professionals. Créixer junts i aprendre els uns dels altres des d'un mateix plànol com a persones.
Junts fem escola en la qual els nens són els principals protagonistes i on tampoc hem de perdre de vista el nostre benestar. La vida de l'escola parteix dels seus interessos, d'allò que és significatiu, funcional i necessari.

Volem, com a escola, veure créixer als nens i les nenes, acompanyar-los, ajudar-los a desenvolupar les seues potencialitats, a compartir valors, actituds i coneixements.

Volem formar persones solidàries amb les màximes competències i capacitats i que assumeixin el seu paper com a ciutadans d'una societat democràtica, que senten plaer de ser com són.

Per tot allò, la finalitat més important és aconseguir des de la pròpia seguretat, autonomia i confiança, que visquin el plaer de ser, del saber i de l'aprenentatge, que aprenguin el seu valor i vulguin gaudir-ho al llarg de les seues vides amb tot el respecte possible cap a un mateix, cap als altres i cap al que ens envolta.

Prenent com a referència diferents corrents pedagògiques i pedagogs de la història, volem destacar que el Projecte d’Escola està basat en la següent manera d’entendre l’educació:

56914649-192c-4d67-9a50-7656689651cc
  • Educació respectuosa: que tinga en compte, en la mesura de les nostres possibilitats, les necessitats i ritmes de les persones, donant pas i obrint possibilitats cap a la investigació i experimentació mitjançant l’assaig-errada.
  • Educació global, sense segmentar el coneixement.
  • Educació creativa com a possibilitat de llenguatge i expressió.

 

IMG_8752
  • Educació integral, que té en compte les diferents dimensions de l’esser: física, emocional, psicològica i espiritual, i les diferents intel·ligències.
  • Educació anti-autoritària: Partint de la igualtat i respectant la diferència. Defensem els principis i consensos de la comunitat així com l’interès global i no el individual.
  • Educació comunitària on tots som agents educatius: família, educadors, infància, barri, ...
d756128f-0bb8-4659-af75-d78debabac73
  • Educació viva, que evoluciona, transforma, canvia, es desenvolupa.. en constant avaluació per intentar millorar partint d’ella amb la finalitat de donar resposta a les necessitats autèntiques, de l’alumnat, de l’equip docent, de les famílies, de la societat..
  • Educació vivencial perquè tot el que es viu i s’experimenta, es significatiu i roman en el temps.
  • Educació activa que afavoreix aprendre la relació amb l’entorn en continu moviment.

Un dels objectius prioritaris del nostre projecte és desenvolupar al màxim les competències de tots i cadascun dels nostres alumnes com a principi fonamental d'equitat i garantia, de cohesió social,... tot això dins d'un marc de respecte i cura.

La essència del projecte, la clau i la màgia de tot junt:

CUIDAR A les PERSONES, CUIDAR-NOS ENTRE TOTS I TOTES, SENTIR-NOS VOLGUDES I ACCEPTADES.