PIIE (Projecte de Innovació Educativa)

UBUNTU: JO SÓC PERQUÈ NOSALTRES SOM.
Cap a un projecte d’escola coeducativa, afectivo-sexual integral.

El nostre PIIE ha sigut aprovat per a dos cursos en la Resolució de 26 d’octubre de 2021, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2021-2022.

https://ceice.gva.es/documents/162783553/164394317/Annex_I_A_Rel_def_PIIE_21_22_seleccionats_centres_publics_gva.pdf

Al nostre centre educatiu, trobem necessari construir-nos i enfortir-nos com a centre COEDUCATIU, INCLUSIU i PROMOTOR DE LES RELACIONS
RESPECTUOSES
, als espais interiors i als espais exteriors de l’escola.

Apostem per un projecte global amb la coeducació com a eix vertebrador que travesse totes les
vessants: cognitiva, social, física i emocional, fonamentals per al desenvolupament holístic com
a éssers humans.

PIIE-GLOBAL-2021

El principal objectiu és l’elaboració del PROJECTE DE COEDUCACIÓ AFECTIVO-SEXUAL INTEGRAL que supodarà un gran canvi. Per a realitzar-lo hem tingut l’assessorament i formación dels següents professionals:

María Dolores Miguel Serrano

Hendrick Vaneaucke

Sául López Mejías

Lorena de Maio