Propostes d’aprenentatge

mates

Les Propostes d’aprenentatge  són activitats plantejades al principi de la setmana i programades pel professorat, on es treballen les diferents intel·ligències (lingüística, lògica-matemàtica, naturista, kinestèsica, musical, intrapersonal e interpersonal) en les quals els alumnes aprenen, desenvolupen l’ autonomia i la responsabilitat. Disposen d’un temps determinat al dia i un període d’una setmana per poder realitzar-les. És un moment on es respecta el ritme d’aprenentatge de l’alumnat.

Els objectius de les Propostes d’aprenentatge són els següents:

  • Desenvolupar i consolidar continguts curriculars de manera autònoma i responsable, ja que els xiquets i les xiquetes han d’anar a  aprenent a organitzar el seu temps per anar fent totes les propostes (propostes de comunicació, de lógica-matemática, de ciències, de llengua estrangera, de música, intra-inter)
  • És una manera d’aprendre continguts de la forma més significativa possible, basant-se en l’ús de material manipulatiu. Quan el grup és més reduït possibilita major atenció per part de l’adult.
  • Als grans, les propostes giren al voltant d’un fill conductor per a donar-li significativitat, globalitat i interdisciplinarietat.
  • Servir com a nexe d’unió per al desenvolupament dels continguts establerts al currículum.