Processos d’aprenentatge i investigació

procesos

 

Entenem que l’escola ha de propiciar un pensament crític basat en la formulació de preguntes i en la investigació. L’aprenentatge comporta tota una sèrie de processos cognitius (percepció, atenció, memòria) que sobretot es posen en marxa quan l’aprenentatge parteix dels nostre interès i quan el procés és significatiu. A més a més, és més eficaç quan provoca una emoció, “sense emoció no hi ha aprenentatge”.

Al nostre centre estem transformant l'aprenentatge de projectes en  processos d'aprenentatge i de recerca, partint dels interessos de l'alumnat i adquirint una significativitat de l'aprenentatge, on es dota de sentit i estructura a tot allò que s'aprèn i, al seu torn,  es desenvolupen les competències per a la vida, aquí fem referència a l'Informe internacional de la Unesco que posa l'accent principalment en els quatre pilars de l'educació: Aprendre a conèixer, Aprendre a viure junts, Aprendre a ser i Aprendre a fer.

La varietat de processos de recerca facilita l'experimentació de múltiples estructures organitzatives. Permeten l'activitat en diferents equips i en petit grup, treballant els diferents membres del grup de referència sobre un tema concret i real que investiguen, formulen preguntes, plantegen hipòtesis i arriben a conclusions, propiciant el pensament crític. Els processos d’aprenentatge poden sorgir d’un petit grup amb una idea o interès comú o potser mitjançant una proposta d’investigació per part de l’adult.

En treballar de forma col·laborativa desenvolupen, entre unes altres,  la intel·ligència interpersonal i intrapersonal. Cada alumne aporta les seues fortaleses i aprèn de les de la resta arribant a acords, escoltant altres punts de vista i opinions i sobretot respectant per millorar el treball en equip i cooperatiu.

Aquí l'alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge i aquesta pràctica li ajuda a empoderar-se aprenent a desenvolupar-se com a persona, participant i fent.