Totes les persones que formem part de la comunitat educativa (alumnat, famílies, mestres, personal de consergeria, personal d'administració, personal de cuina i menjador, personal de neteja, personal d'orientació, formadors, voluntariat, ...) som el CEIP Princesa de Asturias. Entre totes construïm i consolidem aquest projecte d'escola que pretén formar persones solidàries amb les màximes competències i capacitats per assumir el seu paper com a ciutadans d'una societat democàtica i acceptant-se com són.

Tractem de mostrar-nos com a persones que estem en procés d'aprenentatge durant tota la vida. Eixe creixement personal de totes i cadascuna de les persones que formem el Princesa de Asturias fa que els descobriments de cadascú formen part del pensament de grup.

El todo es más que la suma de sus partes. (Psicología de la Gestalt)

af18562f-b8d0-469c-8007-5ad23cf2023f