Comunitat de Petits

En la Comunitat de Petits conviuen les xiquetes i xiquets de 3, 4 i 5 anys, agrupats per edat i sempre partint del seu grup de referència, podent interactuar amb la resta de xiquets d’altres edats al llarg del dia. Això significa que s’ofereixen espais on les xiquetes i xiquets poden transitar lliurement, interactuant directament amb els materials i hi romandre els temps que hi necessiten. A cada espai hi ha una mestra que els acompanya.

Només al nivell de 3 anys, aquest moment d’interacció amb d’altres persones adultes i entre iguals d’altres edats es retarda, perquè es prioritza el procés de vinculació amb la mestra de referència, amb les companyes i companys i amb els nous espais en aquest moment tan sensible.

8c726aff-e500-4da2-a60e-8bcf00dbcf5d

En aquestes edats, les xiquetes i xiquets interactuen a partir de trobades casuals que orienten les seues decisions, eleccions i, en definitiva accions variades. Per això, oferim una gran varietat de possibil·litats.

a739ec1b-f376-43d3-b09d-1ab2d0578b8b

Tots comparteixen el plaer per jugar i estar junts.

 

253c7052-096f-4dab-81f5-2f936490aa76

Les propostes d’aprenentatge són aquelles que plantegem dins l’ambient de referència.

Les propostes d’aprenentatge són obertes, lliures, manipulatives i autònomes per facilitar a l’adult poder acompanyar els diferents processsos que es donen a l’ambient. Algunes propostes són més concretes per treballar alguns continguts més específics i per a respondre a les necessitats que van sorgint en cada grup.

Plantegem les propostes com una provocació, deixant el material damunt la taula i cuidant que la presentació siga atractiva.

9dc3f577-ce53-4400-b078-772fd665ccd0

Espais

Altres espais de l’ambient són construccions, el joc simbòlic i la biblioteca, i de l’espai exterior són l’arener i la cuineta.