Ambients de treball

AMBIENTS

Franja horària en la que coincideixen tot l’alumnat a l’hora per tal d’afavorir de manera lliure i autònoma un aprenentatge més enriquidor i que responga als interessos individuals, per això és necessari que estiguin present totes les intel·ligències.

 • És un objectiu prioritari que l’alumnat que habita l’escola pugui descobrir i connectar amb sí mateix mitjançant la elecció d’allò que necessita desenvolupar o d’allò que més li apassiona.
 • És un moment al que l’escola es centra, prepara, mira, es deté per escoltar a l'alumnat, els seus interessos, les seues motivacions intentant donar-li resposta.
 • És un objectiu de la nostra escola potenciar i desenvolupar la creativitat.
 • Considerem que a l’escola eduquem (no instruïm). Educar ve del llatí Ex ducere: donar al que aprèn els mitjos de obrir-se al mon, guiar-lo cap al ple desenvolupament de les seues possibilitats.
 • És un moment d’elecció verdader.

 

Amb aquest moment d’ambients el que pretenem aconseguir és:

 • Assolir continguts ja treballats en altres moments.

 

 • Descobrir nous aprenentatges d’una manera espontània i lliure.

 

 • Provocar l’interès per un tema concret que es treballi a posteriori en processos.
 • Millorar l’autoregulació.

 

 • Afavorir l’autoconeixement.

 

 • Desenvolupar l’autonomia.

 

 • Desenvolupar la capacitat de decisió segons el propis interessos.

 

 • Afavorir la connexió i la recerca de la pròpia identitat.

 

 • Afavorir les interrelacions entre iguals, alumnat d’altres edats i amb els adults.

 

 • Respondre a la necessitat de moviment.