Què entenem per Comunitat?

Sentir-se part d'una Comunitat és sentir-se part d'un grup amb un objectiu en comú en el qual totes les persones ens cuidem, aportem, compartim, vivim amb uns criteris i creem un vincle. També considerem que és una manera d'organització que ens ajuda a compartir, viure, treballar i sentir interessos comuns.

Aquesta estructura comunitària permet, encara que sent una escola gran, un ambient familiar ric en relacions.

Per això, ens organitzem en 3 comunitats atenent a les necessitats i característiques de les nenes i dels nens:

  • Comunitat de Petits
  • Comunitat de Mitjans
  • Comunitat de Grans.