KA1 Empowerment in ICT Skills

ERASMUS EN TEMPS DE COVID

La tercera setmana de novembre de 2020, malgrat la Covid, vaig tindre l’oportunitat de gaudir una estada de set dies a Malta per a la realització d’un curs al voltant de les noves tecnologies aplicades a l’educació com a part del Programa Erasmus+ (KA101) subvencionat a l’IES Severo Ochoa d’Elx i anomenat Learning by doing. Com a part del grup de docents implicat en el projecte vaig assistir del 16 al 20 de novembre de 2020 al curs de formació «Empowerment in ICT Skills -Making Use of Technology Tools» a Malta.

Un curs que s’imparteix de forma interactiva, amb sessions dissenyades per ser realitzades com a treball individual, col·laboratiu i de projectes en grup; però, donat la situació en què vivim tan sols es van realitzar treballs individuals. Al llarg de la setmana es practicaren activitats diverses, també es va discutir al voltat del valor i l’aplicació de les ferramentes apreses. Al curs, es convidava a la reflexió sobre les ferramentes TIC i les activitats presentades en relació amb els coneixements i habilitats de l’alumnat, les seues possibilitats didàctiques d’avui en dia i al voltant de l’adaptació de l’ús de les ferramentes a situacions i contextos d’ensenyament i aprenentatge.

Durant les diferents sessions, es presentaren ferramentes diverses: en primer lloc, utilitzant la plataforma winx vaig desenvolupar una pàgina web personal per a treballar com a docent. Aquesta pàgina vaig anar omplint-la amb els exercicis o activitats apreses a Malta. La següent ferramenta utilitzada fou el Draw de google per poder dissenyar propostes didàctiques de manera visual i atractiva. La següent sessió es va centrar en la creació d’un blog el qual, una vegada dissenyat i acabat, es va vincular amb la pàgina web. En les darreres sessions, es dedicaren al disseny d’activitats partint de l’edició de vídeos i fotos, així com a desenvolupar activitats amb un avatar o elaborar còmics amb la ferramenta storyboard.

Realitzar una eixida Erasmus en temps de Covid fou una experiència inoblidable: portar una PCR negativa a la motxilla, trobar-se el Prat vuit, arribar a l’acadèmia i descobrir que era l’únic alumne del curs… Una experiència recomanable, viatjar amb les mesures de seguretat requerides aporta la tranquil·litat necessària per poder viatjar amb llibertat i seguretat. Descobrir una Malta sense turistes em va permetre viure i descobrir una ciutat més tranquil·la i interessant, a més de poder gaudir de les ruïnes neolítiques del país pràcticament en solitari. Pel que fa al curs, no es pot negar que tindre companys o companyes et permet desenvolupar més les habilitats lingüístiques, però el fet d’estar a soles en el curs es traduí en un major aprofitament de les meues destreses amb les noves tecnologies.

M’agradaria que la meua experiència servira per animar a docents, acadèmies, autoritats… a facilitar i desenvolupar més experiències Erasmus encara que siga en temps de Covid.

KA1 Tallers pedagogics a Lyon – França

M. Pilar García Yeras, professora del centre va assistir del 19 al 23 de juliol de 2021 al curs impartit a Lyon Bleu International compost de cinc tallers:


1. Les documents autentiques

2. La pédagogie du projetLa numérique

3. La pédagogie de l’erreur

4. Les actualités culturelles

Una experiència interessant on van participar professors de Suïssa, Itàlia i França, al llarg de tota la setmana parlem en francés (la llengua vehicular va ser en tot moment el francés) , i millorem les nostres destreses en este idioma.

KA1 Drama games and creative storytelling in the classroom

ERASMUS A LA GREGA

Gràcies al projecte Learning by doing, que s’inclou dins del Programa Erasmus+ (KA101) que subvenciona a l’IES Severo Ochoa d’Elx, he pogut gaudir del curs Drama games and creative storytelling in the classroom: Breaking down ethnicity and social barriers, realitzat a l’illa grega de Corfu, durant la segona setmana del mes de Juliol de 2021.

L’objectiu principal d’aquest curs eminentment pràctic consisteix en què els participats aprenem a crear guions interesants utilitzant la creativitat i partint de jocs teatrals poder desenvolupar en el nostre propi entorn educatiu classes en les quals el nostre alumnat puga desenvolupar un major interès i entusiasme en la pràctica diària de les classes, tenint com a base el mètode d’interpretació d’actors i actrius de Stanislavski.

Cada jornada docent es dividia en una part més teòrica i una altra més pràctica, on els continguts es podien aprehendre d’una manera molt vivencial. L’extensió de cada secció era diferent en cada sessió segons els continguts programats, les sessions teòriques van anar minvant fins que la darrera sessió va tindre un caràcter totalment pràctic amb unes activitats que sintetitzaven tot allò après al llarg del curs. Entre les activitats realitzades durant el curs, destaquem: la elaboració d’una història entre totes les companyes i companys seguint tècniques d’aprenentatge cooperatiu, la creació de dos personatges per parelles amb unes pautes marcades o les improvisacions de l’últim dia que resultaren realment interesants i enriquidores.

Poder gaudir d’un Erasmus+ resulta una experiència inoblidable, crec que soc un privilegiat per poder ser part d’aquest projecte europeu que ens ajuda a entendre i construir una Europa plural, diversa i meravellosa.

KA1 Wiki tools in the classroom: digital skills and critical thinkin

Un dels senyals d’identitat de l’IES Severo Ochoa d’Elx és l’aposta per una metodologia activa i innovadora, la qual cosa implica que la formació contínua del professorat siga un dels pilars bàsics. Entre els projectes que contribueixen a aquest corrent innovador del centre està l’Erasmus + KA1 anomenat “Learning by Doing”. 

Una de les mobilitats que s’han dut a terme dins d’aquest projecte ha tingut lloc a l’illa grega de Corfú, del 12 al 17 de juliol. El curs, organitzat per l’empresa Erasmus+Greece Courses, porta per títol Wiki tools in the classroom: digital skills and critical thinking i ha sigut impartit pel professor Marios Magioladitis, administrador de Wikipedia a Grècia. A aquesta formació ha assistit la professora del nostre centre María Teresa Arco. En ella han participat quatre docents de tres nacionalitats diferents: Polònia, Hongria i Espanya. El caràcter del curs ha sigut principalment pràctic i s’ha desenvolupat mitjançant dinàmiques actives i cooperatives, la qual cosa està en total consonància amb la línia de treball de l’IES Severo Ochoa. 

El programa del curs ha sigut:

Dia 1: Presentació dels participants en el curs i explicació per part de cadascun d’ells de la seua labor docent. Explicació per part del professor del que és una wiki i cóm funciona. Creació d’un usuari en Wikipedia i primera publicació de cadascun dels assistents al curs.

Dia 2: Concepte de Wikipedia com un mitjà col·laboratiu mundial amb infinitat d’aplicacions didàctiques. Pràctica amb el tutorial The wikipedia adventures.

Dia 3: Visita cultural amb guia pel centre de Corfú, amb la finalitat de conéixer millor la cultura de l’illa. 

Dia 4: Creació d’una història conjunta en Wiki story.

Dia 5: Treball amb Wikipedia commons: ruta pel barri per a fer fotografies d’edificis importants que posteriorment els assistents al curs publiquen en aquesta plataforma. 

Dia 6: Jornada de conclusions. Redacció d’una aplicació didàctica d’allò après en el curs per part de cadascun dels assistents.

Aquesta experiència serà compartida la primera setmana de setembre amb tot el professorat de l’IES Severo Ochoa, amb la finalitat que les estratègies de treball adquirides durant aquest curs puguen ser d’utilitat per a més docents. 

Conclusions KA1 Learning by Doing

El projecte “Leaning by Doing” arriba al seu fi. Han sigut molts els impediments que ens hem trobat, les dificultats que hem hagut de sortejar i els canvis que la vida ens ha anat imposant. Malgrat això, ho hem dut a terme i hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat.

Tirant la mirada arrere, veig clarament com el nostre punt de partida se situa fa ja més de deu anys, juntament amb el projecte TEA. Aquest projecte és una plataforma l'objectiu de la qual és conjuminar i cohesionar a tot el professorat de l'ESO, i tots seguim els mateixos criteris pedagògics i educatius a més de ser conscients de la importància de transmetre valors al nostre alumnat.

La realitat del nostre centre, l'IES Severo Ochoa d'Elx, va fer necessari l'inici de nous projectes que donaren solució a la nostra particular situació en la qual es combinen una gran diversitat d'alumnat, el primerenc abandó escolar de molts alumnes i els baixos resultats acadèmics, certament millorables.

En nom de la nostra pròpia realitat vam plantejar unes mobilitats i un projecte que va començar sent de dos cursos escolars i vam haver d'ampliar-lo a tres. Amb dos objectius primordials, el d'obtindre nous recursos per a poder dur a terme les nostres noves iniciatives a l'aula i el de millorar i iniciar nous processos d'avaluació en el centre, ens hem traslladat a diferents punts d'Europa per a aprendre i intercanviar experiències. Cal dir que no totes les mobilitats coincideixen amb les planificades, a causa de la crisi sanitària que estem patint, però si que compleixen els nostres objectius i, com ens vam proposar, totes elles les hem pogudes fer de manera presencial.

Després d'una valoració clarament positiva per part de l'Equip que hem gestionat aquest projecte i d'un clar impacte en l'IES Severo Ochoa, donem per conclòs “Learning by Doing”. Gràcies a ell, hem pres consciència de la importància de l'aprendre fent i tenim més eines per a dur a terme noves estratègies d'ensenyament-aprenentatge i poder avaluar-les.

Volem continuar contribuint cap a una Escola Europea del S.XXI que forme ciutadans solidaris amb habilitats i capacitats que els ajuden a triomfar en una societat en moviment.

Rosa Jurado Blanco

Coordinadora projecte “Leaning by Doiing”

KA1 Evaluation and quality assessment in education and training. El Pireo – Grecia

Juan F. Reina Moreno, orientador del centre, va assistir del 5 al 10 de juliol de 2021 al curs “Evaluation and quality assessment in education and training. ” organitzat per la consultora IDEC al Pireu (Grècia). El curs va tindre com a objectiu proporcionar habilitats per a garantir la qualitat i l’avaluació de la pràctica docent en els centres educatius. Una experiència molt enriquidora, treballada de manera pràctica, a la qual van assistir docents de Romania, Polònia, Letònia i Itàlia.