KA1 Wiki tools in the classroom: digital skills and critical thinkin

Un dels senyals d’identitat de l’IES Severo Ochoa d’Elx és l’aposta per una metodologia activa i innovadora, la qual cosa implica que la formació contínua del professorat siga un dels pilars bàsics. Entre els projectes que contribueixen a aquest corrent innovador del centre està l’Erasmus + KA1 anomenat “Learning by Doing”. 

Una de les mobilitats que s’han dut a terme dins d’aquest projecte ha tingut lloc a l’illa grega de Corfú, del 12 al 17 de juliol. El curs, organitzat per l’empresa Erasmus+Greece Courses, porta per títol Wiki tools in the classroom: digital skills and critical thinking i ha sigut impartit pel professor Marios Magioladitis, administrador de Wikipedia a Grècia. A aquesta formació ha assistit la professora del nostre centre María Teresa Arco. En ella han participat quatre docents de tres nacionalitats diferents: Polònia, Hongria i Espanya. El caràcter del curs ha sigut principalment pràctic i s’ha desenvolupat mitjançant dinàmiques actives i cooperatives, la qual cosa està en total consonància amb la línia de treball de l’IES Severo Ochoa. 

El programa del curs ha sigut:

Dia 1: Presentació dels participants en el curs i explicació per part de cadascun d’ells de la seua labor docent. Explicació per part del professor del que és una wiki i cóm funciona. Creació d’un usuari en Wikipedia i primera publicació de cadascun dels assistents al curs.

Dia 2: Concepte de Wikipedia com un mitjà col·laboratiu mundial amb infinitat d’aplicacions didàctiques. Pràctica amb el tutorial The wikipedia adventures.

Dia 3: Visita cultural amb guia pel centre de Corfú, amb la finalitat de conéixer millor la cultura de l’illa. 

Dia 4: Creació d’una història conjunta en Wiki story.

Dia 5: Treball amb Wikipedia commons: ruta pel barri per a fer fotografies d’edificis importants que posteriorment els assistents al curs publiquen en aquesta plataforma. 

Dia 6: Jornada de conclusions. Redacció d’una aplicació didàctica d’allò après en el curs per part de cadascun dels assistents.

Aquesta experiència serà compartida la primera setmana de setembre amb tot el professorat de l’IES Severo Ochoa, amb la finalitat que les estratègies de treball adquirides durant aquest curs puguen ser d’utilitat per a més docents.