Conclusions KA1 Learning by Doing

El projecte “Leaning by Doing” arriba al seu fi. Han sigut molts els impediments que ens hem trobat, les dificultats que hem hagut de sortejar i els canvis que la vida ens ha anat imposant. Malgrat això, ho hem dut a terme i hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat.

Tirant la mirada arrere, veig clarament com el nostre punt de partida se situa fa ja més de deu anys, juntament amb el projecte TEA. Aquest projecte és una plataforma l'objectiu de la qual és conjuminar i cohesionar a tot el professorat de l'ESO, i tots seguim els mateixos criteris pedagògics i educatius a més de ser conscients de la importància de transmetre valors al nostre alumnat.

La realitat del nostre centre, l'IES Severo Ochoa d'Elx, va fer necessari l'inici de nous projectes que donaren solució a la nostra particular situació en la qual es combinen una gran diversitat d'alumnat, el primerenc abandó escolar de molts alumnes i els baixos resultats acadèmics, certament millorables.

En nom de la nostra pròpia realitat vam plantejar unes mobilitats i un projecte que va començar sent de dos cursos escolars i vam haver d'ampliar-lo a tres. Amb dos objectius primordials, el d'obtindre nous recursos per a poder dur a terme les nostres noves iniciatives a l'aula i el de millorar i iniciar nous processos d'avaluació en el centre, ens hem traslladat a diferents punts d'Europa per a aprendre i intercanviar experiències. Cal dir que no totes les mobilitats coincideixen amb les planificades, a causa de la crisi sanitària que estem patint, però si que compleixen els nostres objectius i, com ens vam proposar, totes elles les hem pogudes fer de manera presencial.

Després d'una valoració clarament positiva per part de l'Equip que hem gestionat aquest projecte i d'un clar impacte en l'IES Severo Ochoa, donem per conclòs “Learning by Doing”. Gràcies a ell, hem pres consciència de la importància de l'aprendre fent i tenim més eines per a dur a terme noves estratègies d'ensenyament-aprenentatge i poder avaluar-les.

Volem continuar contribuint cap a una Escola Europea del S.XXI que forme ciutadans solidaris amb habilitats i capacitats que els ajuden a triomfar en una societat en moviment.

Rosa Jurado Blanco

Coordinadora projecte “Leaning by Doiing”