KA1 Drama games and creative storytelling in the classroom

ERASMUS A LA GREGA

Gràcies al projecte Learning by doing, que s’inclou dins del Programa Erasmus+ (KA101) que subvenciona a l’IES Severo Ochoa d’Elx, he pogut gaudir del curs Drama games and creative storytelling in the classroom: Breaking down ethnicity and social barriers, realitzat a l’illa grega de Corfu, durant la segona setmana del mes de Juliol de 2021.

L’objectiu principal d’aquest curs eminentment pràctic consisteix en què els participats aprenem a crear guions interesants utilitzant la creativitat i partint de jocs teatrals poder desenvolupar en el nostre propi entorn educatiu classes en les quals el nostre alumnat puga desenvolupar un major interès i entusiasme en la pràctica diària de les classes, tenint com a base el mètode d’interpretació d’actors i actrius de Stanislavski.

Cada jornada docent es dividia en una part més teòrica i una altra més pràctica, on els continguts es podien aprehendre d’una manera molt vivencial. L’extensió de cada secció era diferent en cada sessió segons els continguts programats, les sessions teòriques van anar minvant fins que la darrera sessió va tindre un caràcter totalment pràctic amb unes activitats que sintetitzaven tot allò après al llarg del curs. Entre les activitats realitzades durant el curs, destaquem: la elaboració d’una història entre totes les companyes i companys seguint tècniques d’aprenentatge cooperatiu, la creació de dos personatges per parelles amb unes pautes marcades o les improvisacions de l’últim dia que resultaren realment interesants i enriquidores.

Poder gaudir d’un Erasmus+ resulta una experiència inoblidable, crec que soc un privilegiat per poder ser part d’aquest projecte europeu que ens ajuda a entendre i construir una Europa plural, diversa i meravellosa.