PROVES NIVELL BÀSIC D’IDIOMES A2

S’han convocat les Proves Homolages per a l’obtenció del Certificat de Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) per al curs 2022/2023.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: Complir 16 anys o més en l’any 2023 i estar matriculats en l’IES Veles e Vents.

En l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia els estudiants es poden examinar d’Anglés i de Francés. Les dates de les proves són:

  • Anglés: 21 de març de 2023. A les 11.00 hores en la Sala d’Usos Múltiples.
  • Francés: 22 de març de 2023. A les 11.00 hores en l’Aula d’Idiomes.

Les proves consten de les següents parts:

  • Comprensió de textos escrits (35 minuts)
  • Comprensió de textos orals (25 minuts)
  • Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts)
  • Producció i coproducció de textos orals (15 minuts). Pot ser un dia diferent al de la prova escrita, s’informarà a l’alumnat.

Inscripcions i dates clau:

  • Termini d’inscripcions: del 30 de gener al 3 de febrer de 2023 en la Secretaria del centre.
  • Publicació de llistes provisionals de participants: 6 de febrer en el tauler de la Secretaria del centre.
  • Subsanació d’errors: fins el 20 de febrer, presentant instància general, en la Secretaria del centre.
  • Llistes definitives: 21 de febrer de 2023, en el taules de la Secretaria del centre.

Trobareu més informació (normativa, guia del candidat, fitxes d’avaluació, etc.) en la web de les Proves Homologades.