Pla Digital de Centre

El Pla Digital Educatiu suposa una oportunitat única de transformació per a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana que no podem desaprofitar. L’acció transformadora de l’ús ordenat de les TIC als centres contribuirà al desenvolupament de la competència digital del professorat i dinamitzarà tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. Gràcies a l’elaboració i implementació dels plans digitals de centre, el conjunt de la comunitat educativa se’n beneficiarà i els centres es convertiran en organitzacions educatives digitalment competents.

Entre les possibilitats que sorgeixen de la mà d’aquesta transformació, cal destacar la millora de la competència digital de l’alumnat i del professorat, tenint en compte criteris d’inclusió i accessibilitat. D’aquesta manera, la comunitat educativa estarà més preparada per a fer front als desafiaments dels nous temps.

Aquest procés de digitalització necessita la implicació de tota la comunitat educativa, que l’ha de sentir com un projecte compartit en el qual involucrar-se i aprendre. Per a fer-ho possible, els centres comptaran amb l’ajuda de les persones assessores que orientaran, acompanyaran i col·laboraran en el disseny del Pla Digital de Centre.

Conjuntament a les assessories, els centres conformaran un equip impulsor, que liderarà aquest il·lusionant projecte de transformació digital i educativa.

És possible descarregar informació sobre les característiques, funcions i organització d’aquest grup polsant sobre la icona Equip impulsor PDC.

Fases

El PDC es durà a terme en les següents fases:

  • Fase I: Sensibilització. En aquesta fase es creen els equips impulsors dels centres educatius i es desenvolupa l’oferta de formació relacionada amb la competència digital educativa.
  • Fase II: Diagnòstic. Esta fase és clau per a poder analitzar en quina situació es troben els centres educatius en relació amb la competència digital. Per a fer-ho, s’utilitza la ferramenta SELFIE, que permet obtindre d’una manera segura i anònima informació detallada dels punts forts i dèbils dels centres educatius en matèria de competències digitals.
  • Fase III: Disseny. En aquesta fase s’inicia el disseny i l’elaboració dels plans digitals. 
  • Fase IV: Implantació i avaluació. Durant aquesta fase última s’implanten i s’avaluen els plans digital de centre. Per a dur-ho a terme, les assessories de referència ajuden els centres en tot moment a completar les fases del projecte, i a elaborar la documentació necessària.

Si voleu saber-ne més, punxeu damunt la fase sobre la qual desitgeu aprofundir: