El progrés tecnològic i el canvi de paradigma en les relacions interpersonals que s’ha produït després de la pandèmia han provocat que la transformació digital en l’àmbit educatiu siga una necessitat urgent per a conduir la societat cap a una nova realitat més global, inclusiva i connectada.

Per això, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Comunitat Valenciana, seguint les línies estratègiques marcades pel Ministeri d’Educació i de Formació Professional, llança el Pla Digital Educatiu, que millorarà el desenvolupament de les competències digitals del professorat i l’alumnat (#CompDigEdu) i optimitzarà la infraestructura tecnològica dels centres educatius (#EcoDigEdu).