Documentació

El Pla Digital Educatiu sorgeix, principalment, de tres grans projectes i directrius governamentals que gestionen els fons i en determinen els eixos estratègics d’actuació.

Amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències de la pandèmia i aconseguir una economia i una societat més sostenibles, inclusives i resilients, la Unió Europea crea el programa #NextGenerationEU, amb una dotació de fons per a dur a terme les reformes i inversions dels països membres. Aquest programa es canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat Espanyol, amb la finalitat d’impulsar la recuperació de l’economia i la societat espanyoles en el període 2021-2023. D’aquest pla es deriva el Programa de Cooperació Territorial que, al seu torn, es vehicula en dos eixos: el Programa per a la Digitalització de l’Ecosistema Educatiu (#EcoDigEdu), i el Programa per a la Millora de la Competència Digital Educativa (#CompDigEdu).

Podeu trobar tota la informació en els enllaços següents: