Pla Digital Educatiu

El Pla d’Acció d’Educació Digital, impulsat per la Comissió Europea, pretén transformar l’educació actual i dotar-la amb les competències digitals necessàries, tenint en compte criteris d’inclusió i accessibilitat. El pla s’articula al voltant de dues accions estratègiques clau:

En aquesta línia, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha impulsat el Programa de Cooperació Territorial (PCT) per a la Millora de la Competència Digital Educativa #CompDigEdu (2021-2024), dins del Pla de Digitalització i Competències Digitals de l’Ecosistema Educatiu (#EcoDigEdu). El #CompDigEdu té com a objectiu capacitar i formar els docents en competència digital perquè afronten els nous reptes, mentre que l’#EcoDigEdu permetrà dotar els centres educatius amb la infraestructura tecnològica necessària perquè es duga a terme la transformació digital.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, seguint aquestes línies estratègiques, llança el Pla Digital Educatiu, que recolza sobre aquests dos pilars: el #CompDigEdu, que millorarà el desenvolupament de les competències digitals del professorat, i l’#EcoDigEdu, que optimitzarà la capacitat tecnològica dels centres educatius.