Proves d’accés a Cicles Formatius: Qualificacions definitives

Als enllaços següents podeu trobar les qualificacions definitives de les Proves d’accés a Cicles Formatius 2024:

Qualificacions definitives de les Proves d’accés a Cicles Formatius de GRAU MITJÀ

Qualificacions definitives de les Proves d’accés a Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR Opció A

Qualificacions definitives de les Proves d’accés a Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR Opció B

Segons normativa i per protecció de dades els llistats amb les qualificacions parcials de cada prova estaran publicades sols a les cristaleres del centre.