Criteris selecció professorat Erasmus+ 2019

LOGOERASMUS+

Criteris de selecció per al professorat que participarà en la mobilitat Erasmus+ 2019

Criteris de selecció:

  • Participació al portal e-Twinning, per tal d’interaccionar tots dos centres: 20%
  • Participar al projecte: 25%
  • Professorat que imparteix docència a les famílies professionals del Centre: 30%
  • Impartir docència usant la metodologia ABP (Aprenentatge basat en projectes): 10%
  • Acreditació de nivell de l’idioma francés: 15%