Criteris selecció alumnat Formació Professional Erasmus+ 2019

LOGOERASMUS+

Criteris de selecció per a l’alumnat de Formació Professional que participarà en la mobilitat Erasmus+ 2019

Criteris/percentatges de selecció: Els criteris de selecció tindràn un valor percentual respecte de la nota final i es basaran, fonamentalment, en els apartats següents:

  • Assistència i aprofitament del curs d’idiomes: 20%
  • Entrevista personal: 20%
  • Renda de la unitat familiar: 10%
  • Algun grau de discapacitat: 10%
  • Participar al portal eTwinning: 5%