Convalidacions i exempcions per a alumnat que compagina ensenyaments professionals de música o dansa o acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit

En relació a les mesures per a l’alumnat que compagina els estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de música o dansa o que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, en la pàgina web d’Ordenació Acadèmica teniu al vostre abast els procediments i els annexos respectius, així com les sol·licituds que s’han d’emplenar pera la convalidació i exempció de matèries per al curs 2023-2024. Podeu accedir des d’ací.