CICLES FORMATIUS GM i GS – Documentació i tràmits

MATRÍCULA

Taxa per al pagament de la targeta d’identitat (Una vegada dins marqueu les opcions INSTITUTS DE VALÈNCIA i TARGETES D’IDENTITAT)

Sol·licitud accés a WebFamília

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE CICLES FORMATIUS I IMPRÉS PER AL PAGAMENT DE LA TAXA

Imprés de sol·icitud del títol de Cicles Formatius

Imprés per al pagament de la taxa (Trieu Instituts de València i Títol de Tècnic per a Grau Mitjà o Títol de Tècnic Superior per a Grau Superior)

CONVOCATÒRIES

Sol·licitud de renúncia de convocatòria

EXEMPCIONS

Sol·licitud d’exempció mòdul FCT

CONVALIDACIONS

Sol·licitud de convalidació d’estudis (general)

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Inscripció a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (curs 22/23)