Projecte 2016 – Escola multilingüe

L’objectiu principal d’aquest projecte és el desenvolupament d’una cultura multilingüe en el nostre centre i de treball col·laboratiu.  Volem també  intercanviar  pràctiques pedagògiques amb institucions d’altres països europeus que desenvolupen projectes  innovantes en els centres d’interés que ens hem proposat per al període 2016-2018:

-Treballant les competències: treball  per projectes, interdisciplinaritat, visió integradora del coneixement.

-Escola inclusiva que respecta  la diferència.

-Creació d’un grup-classe  pilot TIC.

En aquest context, proposem activitats de mobilitat per a l’aprenentatge de dos tipus:

-d’observació en centre associat: docents de DNL que imparteixen la seua disciplina en francés i anglés  realitzaran una estada d’observació  per a actualitzar la seua competència lingüística, adquirir un lèxic específic i compartir metodologies i bones pràctiques amb els docents del centre d’acolliment a França.  Docents implicats en el desenvolupament de programes d’inclusió, de lluita contra l’abandó escolar precoç visitaran centres associats a Lituània, França i Romania. D’altra banda gestors del centre d’enviament visitaran als seus homòlegs europeus, per a compartir estratègies d’organització escolar i  gestió de qualitat.

-de formació en curs estructurat per a professors que sol·liciten una actualització en la competència lingüística i pedagògica, mitjançant la utilització de pràctiques innovantes, particularment Tics i professorat de DNL , motivat per a impartir les seues classes en francés i/o anglés, que estiga en possessió de la certificació B1 del MECR i pretenguen aconseguir el nivell B2/C1. I de gestió de qualitat en l’ESEN, Escola Superior del Ministeri d’Educació a França.

Els docents participants en aquest projecte milloraran el coneixement d’almenys un idioma europeu, adquiriran flexibilitat en la seua pràctica docent mitjançant el contacte amb altres formes de treball i organització.  Això redundarà en una millora en la pràctica a l’aula, el resultat final de la qual serà la millora en el procés d’ensenyament-aprenentatge i un major èxit en els resultats dels nostres alumnes. Fonamental és també aconseguir disminuir el percentatge d’abandó escolar precoç.

Mar Lorente Floría, coordinadora Erasmus+ Escolar