Objectius 2021

En la convocatòria 2021 de projectes Erasmus+ d’Educació Escolar, el Serpis va presentar sol·licitud per a obtindre finançament, d’acord amb els següents objectius:


Objectiu 1: Consolidar una oferta d’ensenyament de dues llengües estrangeres amb metodologia integrada 

-Per a aconseguir: Millora de la competència comunicativa en L.E.

El professorat participant en el Programa Plurilingüe necessita una actualització contínua en llengües estrangeres  i metodologia CLIL en contextos educatius reals.

L’alumnat participant en intercanvis i viatges escolars a l’estranger aconsegueix una motivació extra en el seu aprenentatge degut al contacte real amb altres contextos (entorns familiars i escolars).

El finançament que ofereix el  programa permetrà que qualsevol alumne/al fet que tinga interés puga accedir a l’experiència, a partir de l’aplicació d’uns criteris de selecció. 


Objectiu 2: Introduir en la pràctica docent noves metodologies i noves maneres de treballar inclusives. 

Per a aconseguir: Transformar els processos d’ensenyament-aprenentatge amb docents innovadors.

Per a reduir el fracàs escolar, augmentar la motivació de l’alumnat i millorar les seues competències bàsiques amb propostes didàctiques innovadores i inclusives és necessari una nova mentalitat i actitud del professorat. Observar com treballen en altres centres i veure que és possible canviar serà de gran ajuda.


-Objectiu 3: Millorar la gestió escolar.

-Per a aconseguir: Optimitzar els recursos, el temps i les relacions interpersonals i amb organismes externs.

Millorar la coordinació interna en tots els àmbits produeix millors resultats i un major aprofitament dels recursos espacials, temporals i humans.  L’eficiència en les actuacions produirà menys  esgotament i estrés. Volem que el professorat i l’alumnat se senten a gust en el centre i el reconeguen com la seua segona casa. 

La col·laboració de l’AMPA i d’organismes externs pot ser fonamental perquè el centre oferisca més oportunitats lúdiques i formatives en horari extraescolar.

El finançament obtingut permetrà experiències enriquidores tant per a l’alumnat, en viatges-intercanvis escolars de curta duració (60 mobilitats), com per al professorat, ben acompanyants de l’alumnat, com en formació en centres educatius en la modalitat de job shadowing (14 mobilitats).