L’IES Serpis celebra la I Fira de Formació Professional

Alumnat de 2n Batxiller visita la I Fira de Formació Professional de l’IES Serpis.

L’IES Serpis celebra la I Fira de Formació Professional.

Representants de l’alumnat de totes les famílies de Cicles Formatius del nostre centre van donar a conéixer la gran varietat de cicles formatius que l’IES Serpis ofereix. El Departament d’Orientació en col·laboració amb la Coordinació de Cicles Formatius va organitzar la visita de l’alumnat de 4ºESO i Batxillerat que ha de prendre la decisió de quins estudis cursar l’any escolar vinent.

Els diferents departaments van col·locar estands en l’Hall de l’institut des dels quals comptaven de primera mà les seues impressions com a alumnat, l’eixida laboral que ofereix el cicle i oferien consells als estudiants que es mostraven interessats.

Els cicles formatius que van participar en aquesta I Fira de Formació Professional pertanyen a famílies molt diverses, podent-se adaptar a les diferents necessitats i interessos que el nou alumnat pot manifestar. La fira va comptar amb la participació de:

  • Informàtica, amb cicles formatius de grau mitjà i superior com ara: Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Disseny d’Aplicacions Web i Disseny d’Aplicacions Multiplataforma.
  • Administració, amb els seus dos cicles formatius de grau mitjà i superior: Gestió Administrativa i Administració i Finances.
  • Cicle Formatiu Superior de Tècnic Educació Infantil.
  • Cicle Formatiu Superior de Tècnic d’Integració Social.
  • Cicle Formatiu Superior de Tècnic d’Animació Sociocultural.