Adjudicació de vacants en Formació Professional

Tots aquells que no hagen obtingut plaça en les adjudicacions definitives del 20 de juliol i seguisquen interessats a obtindre alguna plaça poden optar al procés d’adjudicacions de places sobrants que es realitzarà al setembre.

Hi haurà tres actes d’adjudicacions:

  • 4 de setembre : Per a aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió i consten en la llista d’espera d’aquest centre.
  • 12 de setembre : Per a aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
  • 18 de setembre : Qualsevol persona interessada.

4 setembre

12 setembre

18 setembre