Lliurament Dipòsit Títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Per a l’obtenció del Títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, l’alumnat que ha finalitzat els seus estudis en el Cicle de Grau Mitjà ha de presentar en la Secretaria del centre la següent documentació.

Entregar en Secretaria del centre a partir del 26 de juny, on omplireu el “Imprés de Sol·licitud” https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf